Drama

Çocukların yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarıcı, öz güvenlerini pekiştirici, jest,mimik ile ifade edebilecekleri, çeşitli roller oynayarak gerçekleştirebilecekleri çalışmalar yaptırmaktadır.